מוריד לחץ – יתרונות הטיפול בלייזר סלקטיבי בחולי גלאוקומה

ללא תופעות לוואי, ללא הצורך להזליף טיפות עיניים. על המהפך בטיפול בגלאוקומה בזכות השימוש בלייזר סלקטיבי – SLT

גלאוקומה – הגורם השני בשכיחותו לעיוורון בעולם המערבי – היא קבוצת מחלות שהמשותף להן היא פגיעה בלתי הפיכה בעצב הראייה ובשדה הראייה. ללא טיפול מתאים, המחלה גורמת לאובדן ראייה חמור ולרוב היא נגרמת כתוצאה מלחץ תוך עיני מוגבר. אולם, זה הוא הגורם היחידי מבין הגורמים למחלה שניתן לשינוי. הורדת לחץ תוך עיני, הן בחולים עם גלאוקומה בלחץ גבוה והן בחולים עם גלאוקומה בלחץ נורמלי, הוכחה כמאטה ואף כעוצרת את קצב הידרדרות המחלה.

הטיפול התרופתי המסורתי בגלאוקומה יחל לרוב בטיפות עיניים. הבעיה היא שההיענות לטיפול תרופתי זה בקרב החולים היא נמוכה ביותר וגם כשמדובר על הזלפה של פעם ביום, שיעור ההיענות לטיפול עומד על 75%-50% בלבד. רוב חולי הגלאוקומה נאלצים להשתמש ביותר מסוג אחד של טיפות, ואז שיעור ההיענות יורד אף ל- 30%. בנוסף, לטיפול התרופתי בטיפות יש תופעות לוואי ניכרות כגון: אדמומיות, יובש עקצוץ, תחושת גוף זר, מצב דמוי דלקת, כאשר החומרים המשמרים, בעיקר ה-BAK (בנזלקוניום כלוריד) גורמים ל-ocular surface disease (מחלת העין החיצונית). אלה משפיעים לרעה על איכות חיי המטופלים ובהכרח על ההיענות לטיפול. חיסרון נוסף לטיפול התרופתי נעוץ בעובדה שרמת התרופה בעין אינה אחידה לאורך כל היממה ולפיכך נראות פלוקטואציות רבות במדידת הלחצים בשעות שונות של היממה.

הטיפול בלייזר בגלאוקומה פתוחת זווית – אז

הטיפול בלייזר בגלאוקומה פתוחת זווית מקובל כטיפול קו שני לאחר טיפול תרופתי. כלומר, במקרים שבהם הטיפול התרופתי לא הוריד את הלחץ התוך עיני או בשל תופעות לוואי שאינן מאפשרות המשך מתן טיפות טופיקלי.

בעבר, נעשה הטיפול עם לייזר ארגון על גבי הטרבקולום הפיגמנטרי במנגנון של שפעול ציטוקינים ומאקרופאגים ה"מנקים" את תעלות הניקוז ובכך גורמים ל remodeling- של הטרבקולום. טיפול זה בלייזר זכה להצלחה בשיעור של 80% מהמטופלים, אך בכ-50% מהם נעלמת ההשפעה הטיפולית בתוך חמש שנים והם נאלצים לחזור ולקבלו שוב תוך חשש לצלקות ולאובדן המבנה הנורמלי של הטרבקולום עם מגבלה משמעותית לקבלת טיפול חוזר.

הטיפול בלייזר בגלאוקומה פתוחת זווית – היום

בשנים האחרונות חל מהפך בטיפול בלייזר לגלאוקומה עקב השימוש בלייזר סלקטיבי – SLT – Selective Laser Trabeculoplasty, לתאי הפיגמנט שבטרבקולום. יתרונות הטיפול החדשני נעוצים בכך שכמות האנרגיה המופעלת בו נמוכה משמעותית מזו של הלייזר הישן, והארכיטקטורה של תאי הטרבקולום נשמרת במידה כזו המאפשרת טיפולים חוזרים לפי הצורך. בנוסף, בדרך זו נפתרת בעיית ההיענות לטיפול וכן עלות הטיפול נמוכה משמעותית. בעבודה שפורסמה בארצות הברית נמצא שעלות הטיפול בלייזר SLT זולה ב-30% מהטיפול התרופתי בתחשיב של חמש שנות טיפול (בממוצע, משך השימור של טיפול בודד בלייזר).

זאת ועוד, מחקרים הראו שטיפול בלייזר SLT הוא בעל השפעה פחותה בחולים המטופלים בטיפול תרופתי ובעיקר בתרופות מקבוצת הפרוסטגלנדין אנאלוג, התרופה השכיחה ביותר לטיפול בגלאוקומה. לכן, יהיה זה אך הגיוני להציע לחולים המתאימים טיפול ראשוני בלייזר ולא בטיפול תרופתי.

תופעות הלוואי של הטיפול ב-SLT הן קלות בלבד וכוללות אדמומיות קלה בעיניים ואי נוחות ביומיים שלאחר הטיפול. הטיפול נעשה באופן אמבולטורי, אינו דורש אשפוז, ההכנה אליו והטיפול עצמו נמשכים דקות ספורות וניתן לחזור לחיי שגרה מיד לאחריו ללא הגבלות מיוחדות.

וההצלחה? הטיפול בלייזר SLT בגלאוקומה עשוי להוריד את הלחץ התוך עיני ב-25% ומשפיע לטובה על כ-80% מהמטופלים. טיפול זה, גם בשילוב עם טיפות עיניים במתן פעם ביום, עשוי לאזן את הלחץ התוך עיני ובכך למנוע את המשך הידרדרות המחלה ולמנוע עיוורון.

לסיכום, טיפול בלייזר SLT מתאים לחולי גלאוקומה כקו טיפולי ראשון או לחולי גלאוקומה המתקשים בהזלפה מדויקת של התרופות, או שתופעות הלוואי מקשות עליהם. כמו כן מתאים הטיפול למטופלים שלא הגיעו ליעדי לחץ מטרה על אף טיפול תרופתי כדי למנוע המשך הידרדרות בראייה. הטיפול בלייזר SLT יכול למנוע את הצורך בנטילת תרופות נוספות או בניתוח ולאור ריבוי היתרונות, הוא אומץ במקומות רבים בעולם כקו ראשון של טיפול בגלאוקומה. בישראל, עד כה, הטיפול אינו נכלל בסל התרופות ולרוב נמצא בשימוש במערכות פרטיות בלבד. למרות זאת, הטיפול ב-SLT מהווה אלטרנטיבה טיפולית כעת גם במרכז הרפואי תל אביב, עם טופס התחייבות מקופת החולים.